NPZ – VPOGLEDI

v skladu s koledarjem nacionalnega preverjanja znanja, ravnatelj omogoči učencem in staršem vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ na šoli.