POMOČ MOL UKRAJINI

Na Mestni občini Ljubljana se skupaj z našimi javnimi podjetji in zavodi pridružujemo zbiranju pomoči Ukrajini.