OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Ljubljana vsako leto za mestni praznik izbranim posameznikom, skupinam podeli nagrade in plakete za prispevek mestu.