Obrazci

Obrazec za opravičilo.  Prijava učenca na šolsko prehrano. Prijavnica za eAsistent.   

Pravilniki

Vzgojni načrt Osnovne šole Vič Hišni red Osnovne šole Vič Pravila šolskega reda Pravilnik za subvencionirano šolo v naravi Požarni red Poslovnik o delu pritožbene komisije Zbiranje in varstvo osebnih podatkov OŠ Vič Pravilnik o opominjanju in izterjavi Status učenca...