Odlok o spremembah

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič

Obrazci

Obrazec za opravičilo.  Prijava učenca na šolsko prehrano. Prijavnica za eAsistent.   

Pravilniki

Vzgojni načrt Osnovne šole Vič Hišni red Osnovne šole Vič Pravila šolskega reda Pravilnik za subvencionirano šolo v naravi Požarni red Poslovnik o delu pritožbene komisije Zbiranje in varstvo osebnih podatkov OŠ Vič Pravilnik o opominjanju in izterjavi Status učenca...