Odlok o spremembah

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič

Obrazci

Obrazec za opravičilo.  Prijava učenca na šolsko prehrano. Prijavnica za eAsistent.