Prostovoljno delo in medvrstniška učna pomoč

Na šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in načrtno prostovoljno delo v oddelku podaljšanega bivanja in v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu. Prostovoljno delo...

Dvig socialnega in kulturnega kapitala

V šolskem letu 2014/2015 bo Osnovna šola Vič, skupaj s partnerskimi šolami (Gimnazijo Vič, Gimnazijo Ljutomer, Osnovo šolo Ivanjkovci) izpeljala projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, pod okriljem Evropskega socialnega sklada ter Šole za...

Poklicna vzgoja

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem z Obrtno zbornico Vič, društvom IZIDA s predavanji za starše in učence in izvedba Holandovega testa poklicnih interesov. Na šoli bodo predstavili programe srednjih šol, možnost štipendiranja in možnost bodoče...

Sobotne šole

V to projektno delo so vključeni učenci, ki imajo interes do dodatnega izobraževanja s področja slikarstva, dodatnega izobraževanja na likovnem področju ter na področju planinstva. Skupine učencev brezplačno vodijo mentorji šole in zunanji izvajalci. V letošnjem...