Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol je projekt, ki opozarja na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Deluje v...

Erasmus+

V letošnjem šolskem letu 2018/2019 začenjamo novi Erasmus+ projekt Razmišljati na drug način ( Thinking Otherwise), v katerega bomo tokrat vključili več slovenskih šol in nevladni sektor.

Prostovoljno delo in medvrstniška učna pomoč

Na šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in načrtno prostovoljno delo v oddelku podaljšanega bivanja in v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu. Prostovoljno delo...

Dvig socialnega in kulturnega kapitala

V šolskem letu 2014/2015 bo Osnovna šola Vič, skupaj s partnerskimi šolami (Gimnazijo Vič, Gimnazijo Ljutomer, Osnovo šolo Ivanjkovci) izpeljala projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, pod okriljem Evropskega socialnega sklada ter Šole za...

Poklicna vzgoja

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem z Obrtno zbornico Vič, društvom IZIDA s predavanji za starše in učence in izvedba Holandovega testa poklicnih interesov. Na šoli bodo predstavili programe srednjih šol, možnost štipendiranja in možnost bodoče...