OBVESTILO

Učenci 5. razredov se iz ŠVN vrnejo predvidoma med 15.00 in 15.30.