MEDNARODNI PROJEKT Erasmus+: MATEMATIKA SKOZI IGRO

Naša šola bo med šolskimi leti od 2017 do 2020 sodelovala v Erasmus+  KA2 projektu Matematika skozi igro. Sodelujemo z osnovnimi šolami iz Francije (Saint-Marie-aux-Mines), Poljske (Bialystok), Italije (Gambettola), Belgije (Turpange) in Portugalske (Porto).

Cilj projekta je krepitev matematičnih kompetenc, medosebnih, medkulturnih in družbenih kompetenc učencev in učiteljev ter nadgradnji učiteljske prakse.  Namen projekta je izdelava in uporaba matematičnih didaktičnih iger pri pouku – tako namiznih kot računalniških, s katerimi učenci gradijo in utrjujejo svoje znanje ter izmenjavi dobre prakse pri poučevanju matematike.

Projekt je razdeljen na šest matematičnih sklopov: števila ter deli celote, obdelava podatkov, aritmetika, logika, geometrija ter merjenje.  V času projekta bodo nastale učne priprave, didaktične igre, računalniške igre, poročila … Primeri vsega naštetega bodo ob koncu projekta zbrani v posebni publikaciji, dostopni pa bodo tudi na spletu.

 

Koordinatorka projekta

Marja Panker

 

Mednarodni projektni sestanek v Italiji - November 2017

Pred nami je nov mednarodni projekt Erasmus +, v katerega bo naša šola vpeta tri leta. Tematika projekta je »Matematika skozi igro.«

Od 20. do 24. novembra 2017 smo se učiteljice Marja Panker, Tina Klopčič Dobrić in Alma Lončar udeležile mednarodnega projektnega sestanka v Italiji, v mestu Gambettola. V projektu sodelujejo šole iz šestih držav: Italije, Francije, Portugalske, Belgije, Poljske in Slovenije.

Gostujoča šola nas je z gostoljubnostjo in odprtostjo zelo lepo sprejela. Razkazali so nam svojo šolo, razložili šolski sistem ter nas navdušili s svojo energijo in sproščenostjo.

Učitelji smo določili potek projekta, datume aktivnosti, sestavili različne vprašalnike in dokumentacijo. Dogovorili smo se o aktivnostih učenja in poučevanja, ki bodo aprila 2018 na Portugalskem. Tam bodo sodelovali tudi učenci in učitelji naše šole.

Veselimo se novih izzivov pri našem poučevanju in prijateljstev, ki jih prinaša mednarodno sodelovanje.

Šolski  projektni tim

Izdelava matematične didaktične igre v 4. A razredu - Marec 2018

V okviru projekta Erasmus + Matematika skozi igro smo pripravili igro, ki jo bomo predstavili tudi na našem gostovanju na Portugalskem. Učenci 6. razredov, ki se bodo tega gostovanja udeležili, so pomagali pri izdelavi igre. V 4. A razredu pa so jo učenci preizkusili in se ob njej zabavali, hkrati pa ponovili zapis števil (v obsegu do 10 000) na različne načine.

Zapisala: Tina Klopčič Dobrić

Videokonferenca z učenci iz Francije - Marec 2018

V sredo, 20. 3., smo imeli učenci in učiteljice, ki grejo v okviru projekta Erasmus+ Matematika skozi igro na Portugalsko, videokonferenco z vrstniki iz Francije. Učenci so se predstavili in povedali, s katerimi športi se ukvarjajo. Bolje pa se bodo otroci spoznali, ko bodo v aprilu gostovali na Portugalskem v mestu Porto. Tam bodo imeli cel teden aktivnosti povezane z matematičnimi didaktičnimi igrami.

Marja Panker

Matematična didaktična igra MATEMATIČNA VRTAVKA v 3. razredih - Marec 2018

V okviru projekta Erasmus+ Matematika skozi igro se učenci v 3. razredih učijo matematiko na prav poseben način. Izdelali so igro »Matematična vrtavka«, pri kateri so jim pomagali učenci 6. razredov.

Iz barvnega šeleshamerja smo izrezali dvanajstkotnike in v vsako dvanajstino zapisali števila do 100 ali do 1000 (število, desetiški zapis ali število z besedo).

Šeleshamer smo plastificirali in izrezali. Učenci 6. razredov so iz lesa izdelali vrtavke, v katere smo vstavili plastificirane dvanajstkotnike.

Učenci tako z vrtenjem vrtavke utrjujejo števila do 100 in 1000, desetiške zapise in zapise števil z besedo, v določeno tabelo na listu papirja.

Iz DAS mase pa so učenci izdelali kroglice, ki jih uporabijo za prikaz števil na lesenem računalu.

Sonja Turšič

Vičkov dan - junij 2019

V torek, 4. 6. 2019 smo učitelji, ki sodelujemo v Erasmus+ projektu Matematika skozi igro pripravili delavnice za otroke in starše. Udeleženci so se lahko igrali igre na devetih postajah in tako spoznali igre, ki izdelali v naših partnerskih šolah oziroma pri nas. Še posebej nas veseli, da so se otroci igrali skupaj s svojimi starši. K nam je prišlo več kot 60 otrok in staršev, ki so pohvalili projekt ter možnost, da skupaj preživijo popoldne ob zanimivem igranju.

Marja Panker

 

 

 

 

 

Mednarodni Erasmus+ sestanek Matematika skozi igro v Belgiji - oktober 2019

V tednu od 7. do 11. oktobra 2019 smo se tri učiteljice udeležile mednarodnega projektnega sestanka v naši belgijski partnerski šoli, v okraju Messancy oziroma v vasi Turpange na jugu Belgije. Šola je zelo majhna s tremi kombiniranimi oddelki in vrtcem.

Na sestanku smo evalvirali delo, ki smo ga izvedli v šol. l. 2018/19 ter načrtovali aktivnosti za letošnje šolske leto. Na spletno stran projekta smo vnesli vse priprave in videoposnetke, ki so nastali v lanskem šolskem letu. Videoposnetke iger pa lahko najdete tudi na Youtubu.

Dogovorili smo se tudi o aktivnostih učenja in poučevanja, ki jih bomo imeli marca 2020 na Poljskem. Tudi pet učencev naše šole se bo udeležilo enotedenskega gostovanja v Bialystoku in se družilo z vrstniki iz naših partnerskih šol.

V četrtek smo imeli pravo tekmovanje v matematičnih didaktičnih igrah, ki so nastali v okviru projekta. Vse učiteljice, ki smo se udeležile sestanka smo tekmovale z učenci 5. in 6. razreda. In kdo so bili zmagovalci? Učenci! Učiteljice smo priznale poraz in čestitale učencem. Zasluženo so dobili čokoladne medalje in odlično belgijsko kosilo – ocvrt belgijski krompirček.

V letošnjem šolskem letu bomo didaktične igre namenili temama geometrija in merske enote.

Marja Panker

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodni projektni sestanek v Franciji - oktober 2018

V tednu od 8. do 12. oktobra 2018 smo se tri učiteljice udeležile mednarodnega projektnega sestanka v naši francoski partnerski šoli, v kraju Saint – Marie – Aux – Mines.

Na sestanku smo evalvirali delo, ki smo ga izvedli v šol. l. 2017/18 ter načrtovali delo v letošnjem šolskem letu. Posvetili smo se spletni strani projekta, kjer zbiramo vse priprave ter navodila za izdelavo matematičnih iger, vtise s projektnih sestankov, mednarodnih gostovanj ter delavnic, ki potekajo na partnerskih šolah.

Slovenske učiteljice pa smo predstavile tudi program gostovanja v Sloveniji, saj bo naša šola gostila tuje učence in učitelje drugi teden v marcu. V tednu gostovanja bodo tuje učiteljice poučevale matematiko, tuji učenci pa bodo obiskali svoje slovenske vrstnike.

V letošnjem šolskem letu bomo didaktične igre namenili temama logika in računske operacije.

Marja Panker

Izdelava treh matematičnih didaktičnih iger v 6. razredih - Januar 2018

TEHNIŠKI DAN ZA 6. r:

DIDAKTIČNE IGRE

Dne 7. 10. in 10. 10. 2017 sta na šoli potekala TEHNIŠKA DNEVA za 6. razrede in sicer v okviru PROJEKTA ERAZMUS+ KA2, »MATEMATIKA SKOZI IGRO«.

Izdelovali smo didaktične igre in učne pripomočke.

Izdelali smo tri različne vrste iger:

1. STRATEŠKO LOGIČNO IGRO iz lesa,

2. Učni pripomoček – STOTIČNI DIAGRAM,

3. Sestavljanko iz večkotnikov iz kartona.

Igre in učni pripomoček bomo uporabljali pri pouku.

Delo je potekalo pod mentorstvom učitelja Mirana Štuhca, Franca Divjaka, Majde Horvat in Barbare Kastelic.

Marja Panker

MATEMATIKA JE ZABAVNA - Marec 2018

»V prvem razredu je matematika res zabavna,« so besede prvošolcev in prvošolk naše osnovne šole, ki učno snov matematike spoznavajo in usvajajo z različnimi didaktičnimi igrami.

Predstavljamo vam nekaj izmed njih.

ŠTETJE

Učenci na »kosmate« žice natikajo ustrezno število slamic, na papirnate krožnike pa zapenjajo ustrezno število ščipalk. Poleg urjenja štetja in prepoznavanja številk učenci pri tej igri razvijajo tudi sposobnost pincetnega prijema, ki omogoča pravilno držo pisala.

ŠTETJE

Učenci štejejo pike na avtobusu ter s ščipalko označijo njihovo število. Učenci sestavljajo sestavljanko, in sicer prirejajo številki ustrezne dele.

MATEMATIČNI PROBLEMI

Učenci si dobro ogledajo sličico, oblikujejo matematični problem ter ga ustno povedo sošolcem in sošolkam. Njegov številski izraz zapišejo

.

ŠTEVILSKI IZRAZI

Učenci imajo v jajčnih škatlah zapisane številke od 0 do 9 ter dva kamenčka. Škatlo zaprejo, jo potresejo in odprejo. Številki, na katerih sta kamenčka, uporabijo v številskem izrazu.

ŠTEVILSKI IZRAZI

Učenci se igrajo igro človek, ne jezi se, a brez kocke. Iz kupčka vzamejo številski izraz, ga izračunajo ter se premaknejo za toliko polj naprej.

 

Špela Grdadolnik

 

Matematične didaktične igre v 2.e razredu - Marec 2018

V sredo, 21. 3., so učence 2. e v podaljšanem bivanju obiskali učenci iz 6. razredov, ki grejo na Portugalsko ter učiteljica Romana Ferlič. Pika, Petra in Miha so pripravili svoje igre, ki so jih predstavili učencem ter se jih igrali z njimi. Tudi učiteljica Romana je pripravila dve didaktični igri, ki jih bo predstavila na srečanju na Portugalskem. Učenci 2. e so se ob igranju zabavali in se ob tem tudi veliko naučili.

Marja Panker

Matematična didaktična igra ZAJČKI NA VRTU v 1. C - Marec 2018

V letošnjem šolskem letu 1. c sodeluje s svojo matematično didaktično igro ZAJČKI NA VRTU v projektu Erasmus + Matematika skozi igro.  Skozi zabavno zgodbo in zanimivo igro smo utrdili štetje do 10, branje števil do 10 ter orientacijo na listu oz. podlagi. Naši zajčki so po dolgi zimi skakljali po vrtu ter jedli korenje in solato. Kdor je več pojedel, je zmagal.

Špela Grdadolnik

MATEMATIKA SKOZI IGRO V 1. D RAZREDU

Učenci 1. d razreda so se v četrtek, 22. 11., v podaljšanem bivanju poigrali z matematičnimi didaktičnimi igrami, ki jih je pripravila učiteljica Jerneja Bergant Belaj.

Ob igri tangram so po načrtih sestavljali živali, šteli elemente, primerjali števila in naredili histograme. Skupna igra se jim je zdela prav zabavna, pa še naučili so se veliko, so povedali ob koncu ure.

Marja Panker,

Koordinatorka projekta

Obisk v Domu upokojencev Vrhnika – maj 2019

V torek, 28.5.2019 smo s skupino učencev, ki so obiskovali interesno dejavnost Matematične didaktične igre, obiskali starejše občane v Domu upokojencev  Vrhnika. Učenci so se z matematičnimi igrami, ki so jih izdelali sami, igrali z varovanci doma. Obisk smo izvedli v okviru projekta Erasmus +.

Mentorici: Marjeta Belaj in Tatjana Brezak Rus

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ projekt Matematika skozi igro poteka tudi v času karantene! – maj 2020

Učiteljica Tina Klopčič Dobrić že nekaj mesecev intenzivno sodeluje s Fakulteto za matematiko. Skupaj z njihovim profesorjem dr. Andrejem Bauerjem in študenti nastajajo zanimive matematične naloge, ki so namenjene zabavi ob spoznavanju matematičnih zakonitosti. Aktivnosti bodo učenci 4. razredov izvajali tudi preko video konferenc skupaj s svojimi razredničarkami in študenti, ki so pripravili igre. Zbirka je dostopna na spletni strani: https://ul-fmf.github.io/matematicne-aktivnosti/  Vabljeni, da se igrate z nami!

Koordinatorka projekta

Marja Panker

(Obiskano 885 krat, današnjih obiskov 1)